Blog

Kolme asiaa, jotka takaavat menestymisen digitaalisessa liiketoiminnassa

Digitaalisen liiketoiminnan rakentaminen ja kehittäminen voi nykypäivänä olla haastava tehtävä, kun kansainvälinen kilpailu lisääntyy ja asiakkaiden odotukset kasvavat.

Yrittäjät valittavat usein olevansa puristuksessa, kun asiakkaat haluavat yhä laajempaa tuotevalikoimaa entistä edullisemmilla hinnoilla. Kauppiaan pitäisi myös kyetä lähestymään asiakasta yksilönä, persoonana.

Näiden ristipaineiden alla on hyvä palauttaa mieleen, että digitaalinen liiketoiminta noudattaa pohjimmiltaan samoja lainalaisuuksia kuin perinteinen liiketoiminta: on kasvatettava liikevaihtoa, tuotettava voittoa sekä ylipäänsä pystyttävä pitämään liiketoimintaa yllä.

Mutta miten nämä klassiset lainalaisuudet saadaan sovitettua osaksi digitaalista liiketoimintaa?

Oma reseptini on pilkkoa ongelma pienemmiksi paloiksi ja laittaa panokset juuri digitaalisuuden kannalta tärkeimpiin osa-alueisiin.

Mitkä ovat digitaalisuuden tärkeimmät osa-alueet?

Olen saanut viime vuosina olla mukana lukuisissa menestyneissä digitaalisten yritysten ja verkkokauppojen hankkeissa. Näiden projektien opit ovat tiivistettävissä alla olevaan kaavioon, jonka keskiössä ovat edellä mainitut kolme lainalaisuutta eli liikevaihto, voitto ja kestävyys.

Ecommerce net group

Kaavion tärkeintä antia eivät kuitenkaan ole klassiset lainalaisuudet vaan niitä tukevat digitaalisen toiminnan osaamisalueet: hyvä asiakaskokemus, tehokas it-järjestelmä  ja dataan perustuva liiketoimintanäkemys. Nämä ovat oman kokemukseni mukaan ne pilarit, joiden päälle kaikkein menestyneimmät yritykset rakentavat digitaalisen liiketoimintansa.

Hyvän asiakaskokemuksen rakentaminen on aivan keskeistä, jotta digiliiketoiminta voi ylipäänsä saada aikaan liikevaihtoa. Kasvavan kilpailun maailmassa tarvitaan erilaisia tapoja, joilla erotutaan muista yrityksistä ja kasvatetaan liikevaihtoa jo olemassa olevan asiakaskunnan parissa.

Asiakaskokemuksessa on keskeistä se, miten asiakas on vuorovaikutuksessa yrityksen kaikkien kanavien kanssa (omnichannel approach), miten suuri osa hänen polustaan on tarkoituksellisesti suunniteltu hyvän asiakaskokemuksen näkökulmasta ja miten personoituja markkinointi ja myynti ovat. Näiden osa-alueiden synergia ja tehokkuus vaikuttavat suoraan konversiosuhteeseen, yritykseen kykyyn pitää kiinni asiakkaistaan, keskimääräiseen tilaushintaan sekä asiakkaan elinkaariarvoon.

Tehokkaat it-järjestelmät, tai back-office-prosessit, ovat nekin liiketoiminnan kannattavuuden peruspilareja. Etenkin prosessisuunnittelu, oikean teknologian käyttäminen oikeaan tarpeeseen ja automaation taso ovat olennaisia tekijöitä voiton kasvattamisessa.

Suunnittelemalla esimerkiksi tuotteiden palautusten hallinta, hinnoittelu ja uusien tuotteiden julkaiseminen yksinkertaisiksi ja skaalautuviksi toiminnoiksi varmistetaan liiketoiminnan pyörittäminen tehokkailla ihmisresursseilla ja annetaan työntekijöille mahdollisuus keskittyä muihin, korkeampaa arvoa tuottaviin tehtäviin.

Jotta pystytään luomaan entistä parempia toimintamalleja ja prosesseja, on tärkeää valita oikeanlainen teknologinen ratkaisu. Käytännössä tämä tarkoittaa olemassaolevien IT-järjestelmien läpikäymistä ja arviointia. Evaluoinnissa on katsottava asioita liiketoiminnallisten tavoitteiden kannalta ja tunnistettava, missä kohtaa muutokset voidaan toteuttaa tuunaamalla vanhoja järjestelmiä ja millä alueilla taas tarvitaan uusia teknologisia ratkaisuja.

Prosessien uudistaminen ja parempien teknisten järjestelmien käyttöönotto johtavat myös tehokkaampaan automatisointiin, mikä puolestaan mahdollistaa aiempaa paremman skaalautuvuuden ja kilpailukyvyn kohottamisen useilla eri markkina-alueilla samanaikaisesti.

Dataan perustuva liiketoimintanäkemys auttaa tekemään liiketoiminnasta kestävää – kiristyneestä kilpailusta huolimatta. Kun tavoitteille pystytään asettamaan oikeanlaiset mittarit, bisnespäätösten teko helpottuu, liiketoiminta kohenee ja tehottomat toiminnot löytyvät vaivattomammin.

Datan kerääminen mahdollistaa myös tekoälyn ja vastaavien tekniikoiden hyödyntämisen. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan laajentamiseen sekä tuotteiden ja palveluiden tarjontaan. Uudet tekniikat myös vähentävät toistuviin rutiinitehtäviin käytettyä aikaa.

Mistä tietää, että on menossa oikeaan suuntaan?

Matkan varrella on tärkeää muistaa säännöllisesti analysoida ja parantaa omaa liiketoimintaansa.

Alle on linkitetty yrittäjille ja johtajille tarkoitettu itsearviointityökalu, jota voi käyttää parannus- ja kehityskohteiden etsimiseen. Työkalun on kehittänyt Net Groupin E-Commerce-tiimi, jolla on yli 20 vuoden kokemus erilaisista digitaalisista liiketoimintamalleista. Työkalun avulla on helppo tarkistaa, miten terveellä pohjalla oma liiketoiminta tällä hetkellä on ja mitkä toimintalohkot saattaisivat vaatia lisää huomiota tulevaisuudessa.