E-Riigi
Lahendused

Me oleme e-riigi lahendustes rahvusvaheliselt hinnatud partner arendamaks justiitslahendusi, seaduse loome süsteeme ning kaasaegseid e-õppe ja kaugõppe lahendusi. Lisaks teeme koostööd kohalike omavalitsustega, e-riigi lahenduste arendamiseks ja tarkvaraarenduse projektide elluviimiseks.

Me kasutame justiitslahendustes Courtalit, mis on kõige arenenum e-riigi kohtute infosüsteem. www.courtal.com

Terviklahendused e-riigi ülesehitamisel ja juhtimisel

Aitame riike ja organisatsioone digitaalse strateegia loomisel. Analüüsime e-lahenduste hetkeolukorda ning aitame kliendil sõnastada soovitud eesmärke. Seejärel viime need vastavusse kaasaegsete lahenduste ja tehnoloogiatega.

Aitame organisatsiooni võtmeisikutel saada ülevaadet e-lahenduste hetkeolukorrast ja kitsaskohtadest ning pakume välja selge kava vajalike muutuste elluviimiseks ja juhtimiseks. Vaid nii realiseeruvad digitaliseerimise kasud täies mahus.

Koos tehnoloogiaga anname projekti lõpuks alati üle ka teadmuse, mis aitab tellijal uute digitaalsete tööriistadega kohaneda. Oma e-lahendustele pakume alati ka garantiid ja vajadusel tugiteenuseid.

 • STRATEEGIA JA MEETMED

  • Digistrateegia loomine
  • Hetkeolukorra analüüs ja soovitud eesmärkide püstitamine
  • Poliitikate ja standardite sõnastamine
  • Äri- ja IT eesmärkide kooskõla
 • ORGANISATSIOONI ARENDAMINE

  • Lahendused muutuste juhtimiseks
  • Digitaliseerimisprotsesside lahendused
 • TEHNOLOOGIA- JA MUUTUSTE JUHTIMINE

  • IKT arendusprojektid
  • Projektide elluviimine
  • Mentorlus ja konsultatsioon
  • Võtmetöötajate koolitus ja treening

Kliendid meist

Varamu e-Riigi teemal


TEST: Kas sinu ettevõte võtab kasvamiseks andmetest maksimumi?


Kolm müüti, mis takistavad ettevõtetel BI kasutusele võtmist


PODCAST: Andmed on ainult jäämäe tipp