DATA SCIENCE & AI

PAKUME VÕIMSAID ÄRIANALÜÜSI (BUSINESS INTELLIGENCE) JA TEHISINTELLEKTI TEHNOLOOGIALE TOETUVAID LAHENDUSI, MIS AITAVAD ETTEVÕTETEL TEHA ANDMEPÕHISEID OTSUSEID.

MEIE KOGEMUS NÄITAB, ET INNOVAATILISTESSE TEHNOLOOGIATESSE INVESTEERIMINE AITAB MUUTA ÄRI IGAPÄEVAST HALDUST TÕHUSAMAKS JA KULUEFEKTIIVSEMAKS. LISAKS ANNAB VÕIMAS ANDMEANALÜÜS JUHTIDELE USALDUSVÄÄRSE SISENDI, MIS AITAB TEHA KONKURENTSIVÕIMET TÕSTVAID JA ÄRILISELT KASULIKKE OTSUSEID.

ANDMETEADUSE TERVIKLAHENDUSED
TIPPTULEMUSTE SAAVUTAMISEKS

Meie protsess algab sinu äri kaardistamisega. Selle tulemusena saame tervikliku pildi peamistest ärifunktsioonidest ja tegevustest andmete kujul. Vaatame üle, millised on teie võtmemõõdikud, mille abil jälgite tegevuste tulemuslikkust.

Kaardistame ära erinevate funktsioonide üleval hoidmise kulud ja erineval tasemel tehtavate otsuste mõju ärile kui tervikule. See võimaldab leida kohad, kus näiteks automaatselt AI poolt tehtud otsused saaksid äriprotsesse tõhusamaks, nutikamaks ja kiiremaks muuta. Andmeteaduse projekti saadab edu, kui on selgelt välja arvutatud investeeringu tasuvus ja kõigile osapooltele arusaadavad mõõdikud, mis aitavad seda hiljem ka hinnata. Meie peamine eesmärk on pakkuda sulle välja ja juurutada projekt, millest sinu ärile on tõeliselt kasu.

Et andmed kasulikuks muuta, tuleb need esmalt puhastada, korrastada, struktureerida. Meil on andmekogude haldamise kogemust üle 20 aasta:  ekspertteadmised ja oskused andmeladude loomisel, erinevate allikate koondamisel ja interpreteerimisel. Kvaliteetsete andmete kogumine ja nendest mõttekate järelduste tegemine on enamasti kõige ajakulukamad ja ressursimahukamad tegevused masinõppe ja AI projektides. Reeglina läheb 80% ajast andmete puhastamisele, korrastamisele, struktureerimisele ja arendustöödele.

Kui korrastatud andmed on olemas, siis järgmises etapis loome masinõppe mudelid ja tehisintellekti tehnoloogial põhinevad lahendused. Neid on väga erinevaid, näiteks protsesside automatiseerimine, andmepõhised prognoosid. Samuti loome juturoboteid ja lahendusi masinloetavate andmetega. Lisaks meie enda mitmekülgsetele kompetentsidele on meil võimalus kasutada oma laia partnerite võrgustikku. Nende seas on tipptasemel spetsialiste kõigis erinevates AI valdkondades.

Võtmetähtsusega on aga alati leida lahendus, mis sobiks sinu organisatsioonile kõige paremini ning selle edukas juurutamine. Me ei paku sulle välja lahendust, mida oleme teinud varem, vaid pühendame end sinu äri väljakutsetele. Meie põhjaliku kaardistamise eesmärk on avastada, mis võiks olla tõeline katalüsaator sinu äri kasvuks. Ja sugugi mitte alati ei pruugi vastus olla tehisintellekt.

Tehisintellekti tehnoloogial põhinevatel projektidel on ettevõtetes alati äriline eesmärk, tõsta äri efektiivsust ja suurendada kasumit. Me ei paku ainult tehnoloogiat, vaid terviklikku lahendust. Oleme partneriks kogu protsessi vältel alates andmepõhise strateegia loomisest kuni lahenduse juurutamiseni. Kogu protsessi ajal hoiame silme ees sinu äri tulemusmõõdikud ja äri eesmärgid. Me ei piira oma panust projekti tehnilise võimekusega, vaid keskendume sinu äri kõige olulisematele väljakutsetele. Meie eesmärk on läbi AI ja nutika automatiseerimise anda sulle konkurentsieelis turul ja kasvatada kasumit.


Kliendid meist

VIP materjalid data science teemal


Miks kasutada ettevõtte aruandluseks Exceli asemel Power BI platvormi?


Mis on Power BI ja miks on see sulle vajalik?


Juhtimislaud – selge mõju Sinu äriotsustele!