BUSINESS INTELLIGENCE

NET GROUP ON JUBA ÜLE 20 AASTA AIDANUD KLIENTIDEL PAREMINI ARU SAADA ANDMETEST PAKKUDES ÄRIANALÜÜTIKA LAHENDUSI. VÕIMSAD ÄRIANALÜÜTIKALE (BUSINESS INTELLIGENCE) JA MASINÕPPELE TOETUVAD LAHENDUSED AITAVAD ETTEVÕTETEL TEHA OLULISI ANDMEPÕHISEID OTSUSEID KIIREMINI JA TÕHUSAMALT.

MEIE KOGEMUS NÄITAB, ET INNOVAATILISSE TEHNOLOOGIASSE INVESTEERIMINE AITAB MUUTA ÄRI IGAPÄEVAST HALDUST TÕHUSAMAKS JA KULUEFEKTIIVSEMAKS. LISAKS ANNAB VÕIMAS ANDMEANALÜÜS JUHTIDELE USALDUSVÄÄRSE SISENDI, MIS AITAB TEHA KONKURENTSIVÕIMET TÕSTVAID JA ÄRILISELT KASULIKKE OTSUSEID.

Aitame Sul müügioperatsioone
kasumlikumalt juhtida

Meie protsess algab Sinu äri kaardistamisega. Selle tulemusena saame tervikliku pildi peamistest ärifunktsioonidest ja tegevustest andmete kujul. Analüüsime, millised on teie äri võtmemõõdikud, mille abil saavutada parim tulemuslikkus.

Leiame ühiselt parimad ärianalüütika võimalused (BIO-s Business intelligence opportunities) ning aitame ellu viia projektid, millest on Sinu ärile tõeliselt kasu.

Net Group aitab omada jooksvat ülevaadet Sinu äri tulemustest. Aitame vabaneda käsitööst ja vabastame tööaja tõeliselt olulisteks teemadeks.

Näiteks aitasime energiaettevõttel parandada müügi- ja finantsjuhtimise aruandlust tuues selle reaalajaliseks ning varustades olulised mõõdikud tuleviku ennustustega.

Meil on andmekogude haldamise kogemust üle 20 aasta:  ekspertteadmised ja oskused andmeladude loomisel, erinevate allikate koondamisel ja interpreteerimisel. Kvaliteetsete andmete kogumine ja nendest mõttekate järelduste tegemine on enamasti kõige ajakulukam ja ressursimahukam etapp ärianalüütika ja masinõppe projektides. Reeglina läheb 80% ajast andmete puhastamisele, korrastamisele, struktureerimisele ja arendustöödele.

Net Group aitab tuua kokku andmed erinevatest allikatest ning luua ühtse ning ka ärikasutajale arusaadava andmelao, mis võimaldab kõigil otsustajatel vabalt valitud BI rakenduses andmetele ligi pääseda.

Integreeritud andmelao abil lühendasime ühe suurima Baltikumi maaletooja pikki müügiprotsesse, nii, et toodete turuletuleku aeg vähenes nädalatelt päevadele! Tänu automaatsetele protsessidele vähenesid sisestusvead, kiirenes raporteerimine ja võistluslikkus müügiesindajate vahel suurendas müüke oluliselt.

Võtmetähtsusega on leida lahendus, mis sobiks just sinu organisatsioonile kõige paremini. Me ei paku sulle välja lahendust, mida oleme teinud varem, vaid pühendame end sinu äri väljakutsetele. Meie põhjaliku kaardistamise eesmärk on avastada, mis võiks olla tõeline katalüsaator sinu äri kasvuks.

Näiteks aitasime juhtival telekom ettevõttel vähendada klientide lahkumist ja suurendada klientide eluea väärtust. Pärast analüütilise turunduse kasutuselevõttu paranes turundsukampaaniate kaumlikkus 4 korda!

Me ei paku ainult tehnoloogiat, vaid terviklikku lahendust. Oleme partneriks kogu protsessi vältel alates andmepõhise strateegia loomisest kuni lahenduse juurutamiseni. Kogu protsessi ajal lähtume sinu äri tulemusmõõdikutest ja eesmärkidest. Me ei piira oma panust projekti tehnilise võimekusega, vaid keskendume sinu äri kõige olulisematele väljakutsetele. Meie eesmärk on läbi nutika automatiseerimise anda sulle konkurentsieelis turul ja kasvatada kasumit.

Näiteks võib klientide ostuajaloo põhjal ennustada nende järgmisi oste - kui teha kliendile pakkumine õigel ajal just talle sobiva tootega, suudame kasvatada müüke ning tuua kliendid konkurentide juurest enda juurde. Oleme aidanud edukal jaekaubanduse ettevõttel kliendianalüütika abil suurendada tellimuste mahtu kliendi kohta!

Kaardistame ära erinevate funktsioonide üleval hoidmise kulud ja erineval tasemel tehtavate otsuste mõju ärile kui tervikule. See võimaldab leida kohad, kus näiteks automaatselt tehtud otsused saaksid äriprotsesse tõhusamaks, nutikamaks ja kiiremaks muuta.

Näiteks aitasime hulgimüüjal ennustada tulevikku müüke ning seeläbi vähendada üleliigseid laovarusid. Selle optimeerimisülesande tulemusena suurenes laovarude käibekordaja kaks korda ja vabanenud raha sai suunata uute teenuste arendamiseks.

Aitame Sul müügioperatsioone
kasumlikumalt juhtida


Kliendid meist

VIP materjalid


Miks kasutada ettevõtte aruandluseks Exceli asemel Power BI platvormi?


Mis on Power BI ja miks on see sulle vajalik?


Juhtimislaud – selge mõju Sinu äriotsustele!