Milliseid võimalusi pakub uus õpihaldus- ja distantsõppe süsteem koolidele?

Mis on Schoolaby? Schoolaby on õpihaldussüsteem, mille eesmärgiks on pakkuda õpetajatele ühtset platvormi erinevate kursuste ja nendega seotud materjalide haldamiseks, mis paiknevad erinevates digitaalsetes õpikeskkondades. 

Schoolaby pakub õpetajatele mitmekesist õppematerjalide allika kasutamise ja haldamise kogemust. Ühtlasi võimaldab Schoolaby terviklikku ülevaadet kursuse edenemisest ühes süsteemis. 

Schoolaby võimaldab õpetajatel jagada ning lisada õppematerjale failide ja linkide näol. Lisaks on võimalik valida õppematerjale juba olemasolevate õppematerjalide seast ning erinevatest õppevara rakendustest. 
 
Milliseid võimalusi Schoolaby täpselt pakub?  

  1. Schoolaby toetab loogilisel ja ülevaatlikul moel ning riikliku õppekavaga seotult oma õpetatava aine teekonna (e kursuse) planeerimist
  2. Otseühendus E-koolikotiga materjalide valimiseks ja otsimiseks ülesannetele. Lisaks oleme samm-sammu haaval lisamas uusi õpiäppe, mille õppematerjalide kasutamine ülesannetes võimaldab tulemustel automaatselt liikuda meie süsteemi, kasutades selleks uut LTI (Learning Tools Interoperability) standardit.
  3. Annab õpilastele võimaluse esitada omapoolseid lahendusi ülesannetele nii teksti kujul, failidena, välistest õpiäppidest pärinevate skooridena või ka otse läbi kasutajaliidese salvestatud videona/fotodena.
  4. Õpetajal on võimalik jätta paindlikult ka hindeid ja tagasisidet õpilaste esitatud lahendustele. Igale ülesandele on võimalik määrata erinev viis hindamiseks, näiteks arvestatud/mittearvestatud, numbrilise hindena 1-5, punktiskaala. Koos tagasisidega õpilasele on võimalik samuti lisada faile või teha video/foto otse meie kasutajaliidese kaudu.
  5. Õpilasel on võimalik küsida õpetajalt lisainfot ning see säilib alati konkreetse ülesande kontekstis.
  6. Schoolaby pakub leevendust valulikule Covid-19 kriisist tingitud distantsõppe kogemusele.Kui palju kõik see koolile maksma läheb? Siin on parim uudis – Schoolaby platvormi kasutamine on õpetajatele tasuta! 

Sulle võib veel huvi pakkuda


TEST: Kas sinu ettevõte võtab kasvamiseks andmetest maksimumi?


Kolm müüti, mis takistavad ettevõtetel BI kasutusele võtmist


PODCAST: Andmed on ainult jäämäe tipp