COVID-19 edulugu: Tallinna volikogu istungid kodukontorist

Kujutage ette volikogu istungit, kus iga osaleja istub oma kodukontoris ning kogu tegevus toimub virtuaalselt vastavas infosüsteemis. Selline asi oli veel kuu aega tagasi Tallinna linnas ulme, kuid eriolukorra edenedes juba tavaline reaalsus.

 

Aprilli alguses oldi Tallinna Linnavolikogus tõsise probleemi ees, kuidas pidada istungeid nõnda, et need oleksid volinike jaoks turvalised ning samal ajal jälgitaks kõiki seadusi ja demokraatia toimimise nõudeid. Teadupärast toimub linnavolikogu töö ju suuresti istungitesaalis, kus on vajalik volikogu liikmete isiklik kohalolu. Istungeid lihtsalt ära jätta või edasi lükata polnud samuti võimalik, sest pealinna elu vajas korraldamist ka eriolukorra tingimustes.

Tallinna linna ametiasutused kasutavad õigusaktide menetlemisel juba umbes aastajagu Net Groupi loodud süsteemi Teele. See on teinud ametnike elu oluliselt lihtsamaks, kuna süsteem on automatiseeritud ning kasutajad ei pea dokumentide kallal tegema enam niipalju käsitsitööd kui varem. Õigusaktid liiguvad süsteemis kiiremini ning kogu protsess on läbipaistvam.

Küll aga puudus Teeles hääletusrakendus, sest see oli teadlikult arendusest välja jäetud kui varasemas protsessis pigem ebavajalik moodul. Keegi ei osanud ette näha, et kunagi tekib olukord, kus volikogu liikmetel ei ole võimalik kohaliku elu küsimuste arutamiseks füüsiliselt volikogu saali koguneda.

Alguses  prooviti linnavolikogu istungeid läbi viia nii, et saalis oli kohal 5 volinikku ja ülejäänud vaatasid internetis otsustamist pealt. Selline süsteem ei saa demokraatia aspektist siiski pikalt toimida ning vaja oli leida viis, kus kõik volinikud saaksid otsustamisel osaleda. Oli selge, et vaja on süsteemi, mis oleks turvaline ja integreeruks Teelega. Süsteemi oli aga vaja sisuliselt kohe ehk aega tööks oli kaks nädalat.

“Meil oli selge vajadus luua lahendus, mis aitaks kohaliku omavalitsuse volikogul jätkata oma põhirolli täitmist Tallinna inimeste ja ettevõtja jaoks vajalike küsimuste lahendamisel. Vaatamata eriolukorrale peab kohaliku omavalitsuse kõigile volikogu liikmetele olema tagatud võimalus otsuste langetamisel kaasa rääkida,“ selgitas linna õigusdirektor Priit Lello.

Süsteem toimis juba esimesel korral

Aeg surus takka ning arendajate tööpäevad süsteemi kallal töötades venisid öötundidesse. Tavapärast pikka testimisaega lihtsalt polnud ning arendaja ettepaneku võtta süsteem kasutusele juba loomise käigus. Õppisid nii kasutajad, kui ka arendajad ning selline lähenemine toimis.

Jüripäeval toimuski Tallinna Linnavolikogu esimene e-istung Teele abil ning kõik sujus suurepäraselt. IT-süsteemi puhul on selline asi aga märkimisväärne saavutus, sest tavaliselt nõuavad uued arendused pikemat testimise ja sissetöötamise aega.

Vaid kahe nädalaga oli arendust võimalik teha, kuna Teele oli algusest peale loodud ideega, et seda saaks edasi arendada. Ka hääletussüsteemi lisamiseks oli tegelikult koht juba olemas. Teele arenduslugu on ehe näide sellest, kuidas ka halvas olukorras võib olla midagi positiivset. Tõenäoliselt poleks rahvusvaheliselt edumeelset kaugtöö hääletussüsteemiga menetluslahendust sündinud veel niipea, kui elu ise poleks selleks sundinud. Teele arendamine toimus ülimalt kiiresti ning öötundide arvelt, kuid lõpp hea, kõik hea: nüüd on süsteem veelgi mugavam ja kasutajasõbralikum ning vajadusel saab linnavolikogu istungid ka tulevikus pidada kaugtööna.

Ma usun, et koos Net Groupiga oleme loonud infotehnoloogia lahenduse, mis seaduses sätestatud nõuetele järeleandmisi ei tee ning toetab demokraatia toimimist, tõdes Priit Lello.

Loe artikklit ka ITuudistest

Sulle võib veel huvi pakkuda


TEST: Kas sinu ettevõte võtab kasvamiseks andmetest maksimumi?


Kolm müüti, mis takistavad ettevõtetel BI kasutusele võtmist


PODCAST: Andmed on ainult jäämäe tipp