PEAMISED VÄLJAKUTSED


AEGLASED PROTSESSID

Käsitsi tehtava töö rohkuse tõttu venisid kohtutes toimingud märkimisväärselt.

PIKK MENETLUSAEG

Juhtumite menetlusajad olid väga pikad ja osapooled rahulolematud.

DISPROPORTSIOON KOHTUASJADE MENETLEMISEL

Kohtunikele määratud töö hulk ei olnud kaugeltki optimaalne.

FÜÜSILISED RISKID

Arhiividesse paigutatud füüsilisel kujul dokumentide hävinemise risk.

NET GROUPI LAHENDUS


TÄIELIK DIGITAALNE TRANFORMATSIOON

Lõime elektroonilise infosüsteemi toetama kõiki peamisi kohtuprotsesse.

Infosüsteemi kasutajad saavad hallata kohtunike ajakavasid, registreerida erinevaid dokumente, eksportida kohtuotsuseid jpm.

LOODUD VÄÄRTUS


VÄIKSEMAD OOTEAJAD

Kohtu sisemised protsessid toimivad nüüd kolm korda kiiremini ja juhtumite menetlemine on lausa viis korda kiirem.

KASUTAJASÕBRALIK SÜSTEEM

Süsteemi kasutajad saavad oluliselt hõlpsamalt ja efektiivsemalt hallata kohtunike ajakava, registreerida dokumente, eksportida kohtuotsuseid jpm.

TULEVIKUVAADE

Süsteem võimaldab ka ees seisvat töömahtu jooksvalt hinnata ning see annab võimaluse viivitusi ja pudelikaelu varakult vältida ja tööaega juhtida.

ANDMETE JA DOKUMENTIDE TURVALISUS

Andmeid ja dokumente hoitakse elektroonselt ja turvaliselt.


Kliendid meist


Plahvatuslik ettevõtluse kasv tänu läbipaistvusele

Pärast läbipaistvate lepingute jõustamise rakendamist suurenes väikeettevõtete arv 150%.

Judge Khadir
Vice-President of the Courts