Investeering tagasi vähem kui aastaga?

PEAMISED VÄLJAKUTSED


VIIVITUSED ANDMEVOOS

Tänu keerulisele protsessile tuli sageli oodata nädalaid, et saada kätte kriitilisi andmeid, mille põhjal teha tootmisotsuseid.

EBAEFEKTIIVNE PLANEERIMINE

Andmete vähesuse tõttu ei olnud tootmisliinid omavahel ja tellimustega kooskõlas. See põhjustas tööjõu ja masinate ebaefektiivset kasutamist.

MILLE ALUSEL PALKA MAKSTAKSE?

Ka suur osa asjaajamisest toimus paberil. Sealhulgas palkade väljaarvutamine Saku Metalli töötajatele. See tekitas palju lisatööd.

ANDMED ON VÄÄRTUSLIKUD VAID SIIS, KUI NEED ON KORREKTSED

Süsteemi juurutamine on asi, mille puhul tuleb panna suurt rõhku inimeste motiveerimisele ja õpetamisele. Kuidas panna kõiki uusi tööriistu kasutama?

NET GROUPI LAHENDUS


TERVIKLIK ERP- LAHENDUS

Lõime Saku Metallile ERP lahenduse, et muuta tööprotsessid ja – vood sujuvamaks.
Lahenduse juurde käisid osakonnast ja rollist sõltuvad töölauavaated kõigile kasutajatele, samuti lõime liinitöötajatele lihtsa tööülesannete haldamise süsteemi.

LOODUD VÄÄRTUS


KIIRE TASUVUS

Investeering tasus ennast ära juba ühe aastaga.

PAREM PLANEERIMINE

Saku Metall saab nüüd teha kiireid ja andmetel põhinevaid tootmise ja tööjõu planeerimise otsuseid.

INIMKESKNE LÄHENEMINE

Testisime toodet põhjalikult lõppkasutajate peal. Kogusime Saku Metalli töötajatelt kogu protsessi käigus tagasisidet.

INNOVATSIOON

Kui tekib rohkem andmeid ja teadmust, saab Saku Metall nüüd näha tootmises mustreid ning planeerida paremini tuleviku tootmist ja arendustegevusi.