Blog

Riiklik virtuaalne assistent ehk Bürokratt astus sammu lähemale reaalsuseks saamisele

Kujuta ette, et oled Eestist eemal teises ajavööndis, kodumaal on juba kell viis, kuid sul oleks vaja koopiat oma koolidiplomist? Kas tead, millise ametniku poole pöörduda, kui soovid kiiresti saada kalastusluba? Või milline asutus vastutab, kui maantee ääres liiklusmärk on liiga lumine? Elus tuleb ette igasuguseid ettenägematuid olukordi, mille lahendamiseks tuleb suhelda riigiga, kuid milline ametnik täpselt sellest riigist ning kuidas just see õige ruttu üles leida? Mõtle aga, kui juba lähitulevikus oleks võimalik riigiga suheldes hoopiski rääkida ainult ühe ametnikuga või hoopis robotiga olenemata asutusest või teemast?

Net Group võitis hiljuti esimese riikliku vestlusroboti hanke ning koostöös partneritega asume just sellist stsenaariumi kodanike jaoks lahti rullima.

#büroKRATT

Riiklik vestlusrobot on üks niinimetatud Bürokrati pilootprojektidest, kuidas avalikud teenused võiksid toimida e-Eestis tehisintellekti abil. Eesti on võtnud ambitsioonika eesmärgi 2020. aasta lõpuks võtta kasutusele 50 avalikku teenust, mis kasutavad mingil kujul tehisintellekti.

Net Groupi loodav vestlusrobot paneb aluse iga Eesti elaniku personaalse virtuaal assistendile, kelle poole saab iga kell ja igal küsimusel pöörduda – see on täiesti uus tase riigi ja kodaniku vahelises suhtluses. Sellega nihutame Eesti e-riiki ühe pika sammu võrra tuleviku suunas. Muideks, Net Groupis lõime kontseptsiooni sellisest lahendusest  juba 2019. aastal – vaata siit videost, kuidas meie nägemuses üks korralik kratt kodanikku teenindama peaks:

Link videole: https://www.youtube.com/watch?v=ON2DcRh-UJo

Riik 2.0

Vestlusroboti ülesandeks saab kodaniku teenindamine eesti.ee ja teiste riigiasutuste veebides – ükskõik, kas abi soovib eraisik või ettevõte. Bürokratt oskab kribinal-krabinal leida just selle info, mida vaja on. Tulevikus võiksid vestlused Bürokratiga välja näha näiteks sellised: küsid abi, kuidas registreerida ettevõte, kratt aitab ja samaaegselt tuletab ka ennetavalt meelde, et su ID-kaart aegub kahe kuu pärast. Riiklikes registrites on ju olemas andmed, miks mitte siis panna need aktiivselt tööle ja sellega säästa kodaniku aega ja vaeva?

Inimese vaatepunktist lihtsustab see tohutult kõiki protsesse, kui on vaja riigiga suhelda. Näiteks ei ole vaja otsida õiget asutust, vajaliku ametniku kontakte, selgitada talle oma unikaalset küsimust jne. Tuleb vaid esitada oma küsimus ja vajadusel tuvastada end ID kaardi, mobiili ID või Smart ID abiga. Sealjuures ei ole oluline, millises kõnepruugis või kui detailselt on pöördumised esitatud – meie plaan on teha Bürokratist niivõrd nutikas assistent, kes suudab ka iseseisvalt õppida ja areneda. Tulemus on tõeliselt sujuv kodanikukogemus, mille laadset maailmas ei ole pakkuda ühelgi teisel riigil.

Riigi seisukohast jällegi vähendab see ametnike teeninduskoormust – väärtuslikul inimressursil on seega rohkem aega tegeleda keerukamate küsimustega, kui seda on päringutele vastamine. Ühtse tehnilise lahenduse loomisega, mida erinevad asutused saavad kasutusele võtta, hoiab riik kokku ka mitmete sarnaste, kuid kulukate lahenduste loomise arvelt.

Kogenud arenduspartnerid riigile

Meie ülesandeks on arendada Bürokrati kontseptsiooni edasi läbi tehnilis-arhitektuurilise analüüsi ning valmistada käesoleva aasta lõpuks töötav prototüüp. Tekstianalüüsi aitab vestlusroboti jaoks teha Texta, kelle loodud komponendid olid esimesed krattide tükid, mis avalikku riikliku koodivaramusse jõudsid.

Net Groupis on meil pikaajaline kogemus tarkvaraliste erilahenduste loomisel globaalsel tasandil koostöös nii avaliku kui ka erasektori partneritega. Prototüübi loomine lennukale ideele nagu seda on riiklik virtuaalne assistent Bürokratt on kahtlemata väljakutse. Siin tulevad kasuks meie pikaajalised kogemused avaliku sektori tarkvaraarenduse partnerina, mistõttu teame, kuidas luua teenuseid, mis arvestavad nii äri, riigi kui lõppkasutaja soovidega.