ÜHINE VÕITJATEGA JAVA ARENDAJA!

SINU MISSOON

on lahenduste tehniline disainimine ja tarkvara arendamine vastavalt kliendi vajadustele.

Igapäevatöö võtmesõnad on:

  • osalemine projektide planeerimises ja hindamises
  • kvaliteetse back- ja front-end koodi loomine
  • tehtud töö dokumenteerimine

Kandideeri kindlasti kui:

  • oled töötanud vähemalt 2-aastat tarkvaraarendajana ning omad kõrgharidust
  • tunned JVM põhiseid back-end tehnoloogiaid ja front-end raamistikke
  • valdad eesti ja inglise keelt suuliselt ja kirjalikult
  • hindad tiimitööd ja oled valmis suhtluseks nii ettevõttesiseselt kui -väliselt