ÜHINE VÕITJATEGA, ANALÜÜTIK

SINU MISSIOON on olla Net Groupi klientidele partneriks lahenduste leidmisel nende äriarendusplaanidele, pakkudes välja parimaid võimalusi kliendi äri digitaliseerimiseks.

 Igapäevatöö võtmesõnad on:

  • oskus siduda analüüsis tervikuks ärivajadus ja IT-lahendus;
  • äri- ja süsteemianalüüsi teostamine, nii funktsionaalsete kui mittefunktsionaalsete nõuete osas;
  • protsesside kaardistamine ning selle põhjal andmestruktuuride ja integratsioonivajaduste kavandamine;
  • kliendi äriliste ootuste tõlkimine tehnoloogiliste lahenduste keelde ja kommunikeerimine nii kliendile kui arendusmeeskonnale.

Kandideeri kindlasti kui:

  • Sul on kogemus ja laialdased teadmised tarkvaralahenduste analüüsimisel ja loomisel, nii äri- kui süsteemianalüüsi vaates;
  • tunned väga hästi infosüsteemide ülesehituse ja talitluspõhimõtteid;
  • valdad infosüsteemide analüüsimetoodikaid ja ka programmeerimiskeeled pole Sulle võõrad (UML, Java, SQL);
  • omad kõrgharidust IT- või üldisemalt reaalteaduste alal;
  • Sul on 3+ aastane varasem töökogemus IT-analüütikuna tarkvaralahendusi pakkuvas ettevõttes;
  • valdad eesti ja inglise keelt, suuliselt ja kirjalikult.